دیوان عدالت اداری
برقراری امکان ثبت حضوری دادخواست در دیوان عدالت

رأی درباره تقاضای ابطال نامه وزارت کشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه مدیریت بحران

رأی در خصوص تقاضای ابطال نامه وزارت کشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه مدیریت بحران   ابطال نامه وزارت کشور در خصوص مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران (دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۶۱۰ شماره پرونده: [...]

ورود یه سایت ساعددرگاه اینترنتی خدمات الکترونیک دیوان عدالت اداریara.divan-edalat.ir

ورودیه سایت ساعددیوان عدالت اداریara.divan-edalat.ir ورود یه سایت ساعددرگاه اینترنتی خدمات الکترونیک دیوان عدالت اداریara.divan-edalat.ir با راه اندازی سامانه ساعد؛ درگاه اینترنتی خدمات الکترونیک دیوان عدالت اداری، امکان دسترسی سریع و آسان اشخاص ذی سمت به آراء و مستندات [...]

رأی در خصوص درخواست ابطال مصوبه افزایش ترمیم حقوق ۱۴۰۱

مرخصی زایمان برای همه بانوانان شاغل یکسان ۹ماه می باشد

مرخصی زایمان برای همه بانوانان شاغل یکسان ۹ماه می باشد دیوان عدالت اداری اعلام کرد مرخصی زایمان بانوان پزشک همان ۹ ماه باقی می‌ماند دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با لغو مصوبه محاسبه چهار ماهه شدن مرخصی زایمان مادران پزشک متخصص در دوره تعهد خدمت، اعلام کرد: مرخصی زایمان [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت