دیوان
رأی مربوط به ابطال حق مناطق مرزی برای کارکنان دولت لغو شد

رأی مربوط به ابطال حق مناطق مرزی برای کارکنان دولت لغو شد

رأی مربوط به ابطال حق مناطق مرزی برای کارکنان دولت لغو شد | برقراری فوق‌العاده مناطق مرزی رأی در خصوص برقراری مجدد حق مناطق مرزی موضوع کارگروه انتقال کارکنان دولت برای کارمندان مستقر در مناطق مرزی با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رأی هیات [...]

لزوم تبعیت دانشگاه‌ها از احکام قانونی معلولان و کاهش ۱۰ ساعت کاری

ابطال حق وصول و حق تلاش کارکنان شهرداری های کشور

ابطال حق وصول و حق تلاش کارکنان شهرداری های کشور (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) دادنامه هیات عمومی کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۴۰۵ شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۱۱۳۵۸۸ دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۶ تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [...]

ابطال اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ ها

پرداخت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمـری بازنشستگی ناشی ازکار در مشاغل سخت

تاریخ پرداخت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمـری بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور (دادنامه شماره ۹۶۸ الی ۹۸۸ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۹۶۸ الی ۹۸۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شماره پرونده ها: ۹۸۰۳۴۳۵، ۹۸۰۳۴۳۶، [...]

سوابق خدمت غیردولتی ملاک بازنشستگی نیست

حکم دیوان محاسبات برای استرداد مبالغ پرداختی طبقه تشویقی و تفاوت تطبیقی فرهنگیان

حکم دیوان محاسبات برای استرداد مبالغ پرداختی طبقه تشویقی و تفاوت تطبیقی فرهنگیان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: دیوان محاسبات برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت آموزش و پرورش در دولت نهم و دهم را نقض کرد مانند برقراری حق تفاوت تطبیقی، حق عائله مندی [...]

برقراری امکان ثبت حضوری دادخواست در دیوان عدالت

معافیت جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل از پرداخت ۲ درصد حق درمان

معافیت جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل از پرداخت ۲ درصد حق درمان جانبازان و ایثارگران از پرداخت ۲ درصد حق درمان معاف شدند جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان از پرداخت ۲ درصد حق درمان معاف شدند (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت