رای دیوان عدالت اداری
برقراری امکان ثبت حضوری دادخواست در دیوان عدالت

رأی درباره تقاضای ابطال نامه وزارت کشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه مدیریت بحران

رأی در خصوص تقاضای ابطال نامه وزارت کشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه مدیریت بحران   ابطال نامه وزارت کشور در خصوص مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران (دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۶۱۰ شماره پرونده: [...]

برقراری امکان ثبت حضوری دادخواست در دیوان عدالت

معافیت جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل از پرداخت ۲ درصد حق درمان

معافیت جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل از پرداخت ۲ درصد حق درمان جانبازان و ایثارگران از پرداخت ۲ درصد حق درمان معاف شدند جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان از پرداخت ۲ درصد حق درمان معاف شدند (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با [...]

برقراری امکان ثبت حضوری دادخواست در دیوان عدالت

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

ارائه مدرک تحصیلی به تنهائی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و پذیرش مدرک کافی نیست رشته تحصیلی کارمند برای اِعمال باید در شرایط احراز شغل وی پیش‌بینی شده باشد/ اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر به تنهائی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و الزام [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت