رای دیوان

ابطال اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ ها

پرداخت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمـری بازنشستگی ناشی ازکار در مشاغل سخت

تاریخ پرداخت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمـری بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور (دادنامه شماره ۹۶۸ الی ۹۸۸ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۹۶۸ الی ۹۸۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شماره پرونده ها: ۹۸۰۳۴۳۵، ۹۸۰۳۴۳۶، [...]

طلاع همکاران بزرگواری که از مهر ماه ۱۴۰۱ بازنشسته شده اند

رای دیوان در مورد مناطق مرزی

رای دیوان در مورد مناطق مرزی به اطلاع همکاران گرامی می رساند که رای دیوان عدالت در مورد مناطق مرزی که در فضای مجازی منتشر شده است چون رای وحدت رویه نیست پس نمیشه به کل تعمیم داد لذا اظهار نطر قطعی در مورد این موضوع وجاهت قانونی ندارد تا زمانی که رای قطعی و […]

برقراری امکان ثبت حضوری دادخواست در دیوان عدالت

معافیت جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل از پرداخت ۲ درصد حق درمان

معافیت جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل از پرداخت ۲ درصد حق درمان جانبازان و ایثارگران از پرداخت ۲ درصد حق درمان معاف شدند جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان از پرداخت ۲ درصد حق درمان معاف شدند (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با [...]

پشتیبانی سایت