رنگ پلاک
رنگ های مختلف پلاک خودرو در ایران چه معنایی دارند؟

رنگ های مختلف پلاک خودرو در ایران چه معنایی دارند؟

رنگ های مختلف پلاک خودرو در ایران چه معنایی دارند؟ پلاک وسایل نقلیه علاوه بر عدد، دارای رنگ‌ها و حروف مختلفی است که کمتر به آن توجه کردیم، اما هرکدام نشان‌گر مورد خاصی است که دانستنش در برخی موارد به افزایش اطلاعات عمومی کمک می‌کند.  حرف انگلیسی”D” به رنگ نوشتاری مشکی و با [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت