روز کارگر
آیا11 اردیبهشت روز کارگر، تعطیل رسمی است

آیا۱۱ اردیبهشت روز کارگر، تعطیل رسمی است

۱۱ اردیبهشت روز کارگر، تعطیل رسمی است ?طبق ماده ۶۳ قانون کار،۱۱ اردیبهشت تعطیل رسمی برای کارگران محسوب شده و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند. ?اگر کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت سر کار حاضر نشود، غیبت محسوب نمی شود. ?در صورت حضور کارگران در محل کار آن [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت