روسیه
اعزام کردن یک گردان از نیروهای ویژه برای مشارکت در اشغال پایتخت اوکراین

اعزام کردن یک گردان از نیروهای ویژه برای مشارکت در اشغال پایتخت اوکراین

اعزام کردن یک گردان از نیروهای ویژه برای مشارکت در اشغال پایتخت اوکراین ☑️رمضان قدیروف با اعزام کردن یک گردان از نیروهای ویژه و به شدت آموزش دیده خود به اوکراین برای کمک به ارتش روسیه، جایی در جنگل‌های شمال کی‌یف نماز جماعت برگزار کرده‌اند. 🚨این نیروها توانمندی ویژه‌ای در [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت