سازمان مدیریت

دستورالعمل پرداخت حق‌التدریس و فوق‌العاده مستمر برای تدریس ترجمه

دستورالعمل پرداخت حق‌التدریس و فوق‌العاده مستمر برای تدریس ترجمه و تألیف درخارج از ساعات اداری ابلاغ اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری – معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت