سامانه آزمون برخط
ورودبه سامانه آزمون‌برخط دانشگاه فرهنگیان آدرس سامانه آزمونazmoon.cfu.ac.ir،آزمون جبرانی

ورودبه سامانه آزمون‌برخط دانشگاه فرهنگیان آدرس سامانه آزمونazmoon.cfu.ac.ir،آزمون جبرانی 

آدرس سامانه آزمون « azmoon.cfu.ac.ir » می باشد. (همین سامانه); ورود به این سامانه با «کد ملی» و پسورد آن، «شماره دانشجویی» است. درصورتی که برای ورود با کدملی خطا ...

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت