سامانه ثبت درخواست کارت واکسن دیجیتال
vcr.salamat.gov.ir

ورود به سایت ثبت نام دریافت کارت دیجیتال واکسن دارایQR-Code ،vcr.salamat.gov.ir

ورود به سایت دریافت کارت دیجیتال واکسن دارای QR-Code ،vcr.salamat.gov.ir   نشانی اینترنتی کارت دیجیتال واکسن دارای QR-Code است و پیامک آن حداکثر یک روز پس از ثبت‌نام برای افراد فرستاده می‌شودسامانه کارت دیجیتال واکسن کرونا برای افرادی که در دو هفته آینده قصد سفر به خارج [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت