راهنمای سیدا

راهنمای سامانه سیدا,نحوه صدور و چاپ کارنامه در سامانه سیدا

آموزش ثبت نمرات در سامانه دانش اموزی سیدا در این فیلم نحوه ثبت نمرات در سامانه سیدا اموزش داده شده است که در صورت نیاز می توانید آن را مشاهده نمایید.    نام کاربری و کلمه عبور در سامانه سیدا نام کاربری معلمان هنگام ورود به سامانه سیدا چیست؟ معلمان رسمی برای ورود به [...]

سیدا | جهت ورود به سایت رسمی" سیدا ثبت نمرات دانش آموزی " اینجا کلیک کنید - sida.medu.ir

سیدا | جهت ورود به سایت رسمی” سیدا ثبت نمرات دانش آموزی ” اینجا کلیک کنید – sida.medu.ir

سیدا | جهت ورود به سایت رسمی” سیدا ثبت نمرات دانش آموزی ” اینجا کلیک کنید – sida.medu.ir    

پشتیبانی سایت