سامانه صدور و تایید ابلاغ فرهنگیان درسایت آموزش و پرورش

سامانه صدور و تایید ابلاغ فرهنگیان درسایت آموزش و پرورش

سامانه صدور و تایید ابلاغ فرهنگیان|آموزش تایید ابلاغ ها در سایت ابلاغ آموزش و پرورش ورود مستقیم به سایت جدید صدور ابلاغ آموزش و پرورش ویژه مدیران مدارس     اخیرا برای تایید ابلاغ ها و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی ، سامانه ابلاغ برای فرهنگیان فعال شده است و [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت