سامانه مشاهده احکام ۱۴۰۱ فرهنگیان

ورود مستقیم به سامانه دریافت و مشاهده احکام کارگزینی فرهنگیان ۱۴۰۱

ورود مستقیم به سامانه دریافت و مشاهده احکام کارگزینی فرهنگیان ۱۴۰۱ به اطلاع کلیه همکاران محترم رسمی و پیمانی ودانشجو معلمان عزیزمی رساند احکام افزایش سالانه (۱۴۰۱)صادر و در اتوماسیون شخصی قابل رویت است . از مدیران وکلیه همکاران محترم خواهشمنداست جهت دریافت حکم به کارگزینی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت