سامانه پایش
azadhr.healthehr.ir | سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد 1400

azadhr.healthehr.ir | سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد ۱۴۰۰

ورود به سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد     سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۰ است. ورود دانشجویان، دانش آموزان، اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارکنان عوامل اجرایی دانشگاه آزاد در سراسر کشور از طریق این سامانه امکانپذیر است. در این مقاله لینک ورود مستقیم به [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت