سامانه کارکنان نظام اداری کشور
ورود به سایت سامانه پاکنا کارمند ایران pakna.karmandiran.ir

ورود به سایت سامانه پاکنا کارمند ایران pakna.karmandiran.ir

ورود به سایت سامانه پاکنا کارمند ایران pakna.karmandiran.ir وارد صفحه اصلی پاکنا شوید سامانه پاکنا pakna.karmandiran.ir، سامانه ای است که با هدف ساماندهی نیروهای انسانی ادارات دولتی و  ایجاد نظم در امور مالی آن ها، از جمله نظم در پرداخت حقوق کارمندان دولت، طراحی و راه اندازی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت