سایت ثمن
لینک اصلی ثبت‌ نام سامانه

ثمن | لینک اصلی ثبت‌ نام سامانه مسکن حمایتی در دولت رئیسی ( لینک + جزییات)

ثمن | لینک اصلی ثبت‌ نام سامانه مسکن حمایتی در دولت رئیسی ( لینک + جزییات)   نکات   مهم شهر محل تقاضا دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا در شهرهاي جديد سابقه سكونت حداقل ۵ سال در شهر جديد مورد تقاضا و يا در شهر مادر ملاك […]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت