هشدار بارندگی و سیل در ایران| نقشه بارندگی سیل ناسا درباره ایران بخوانید

هشدار بارندگی و سیل در ایران| نقشه بارندگی سیل ناسا درباره ایران بخوانید شنبه استانهای زیر برفر باران شدید دارد. تهرانی و استان های غربی برفی می شود . بارندگی شدید در اهواز داریم خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، غرب اصفهان، زنجان، کردستان، [...]

جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰