سایت LTMS
ضمن خدمت

ضمن خدمت – ورود به آدرس جدیدسایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان Ltms.cfu.ac.ir

ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir

تمدید ثبت نام جدید ضمن خدمت(سبک زندگی)

تمدید ثبت نام جدید ضمن خدمت(سبک زندگی)

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان,www.ltms.medu.ir,سایت LTMS

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان,www.ltms.medu.ir,سایت LTMS

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان,www.ltms.medu.ir,سایت LTMS ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir برنامه  های ضمن خدمت  فعال   دوره ضمن خدمت  آموزشی بررسی مسایل و مشکلات مراقبت جسمانی ، عاطفی و روانشناختی دانش آموزان به مدت ۲۴ ساعت ؛ کد ۹۹۵۰۶۲۵۷ ، برای همه فرهنگیان [...]

ضمن خدمت فرهنگیان

ضمن خدمت فرهنگیان

سایت ضمن خدمت برنامه های ضمن خدمت کلیک کنید

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت