شرایط سفرهای نوروزی با خودروی شخصی و عمومی اعلام شد

سه نوع از سفرها برای نوروز ۱۴۰۰ تعریف شده است.

سه نوع از سفرها برای نوروز ۱۴۰۰ تعریف شده است. ?رحمانی فضلی، وزیر کشور: ◀️ سه نوع سفر برای نوروز ۱۴۰۰ تعریف شده است: ۱⃣ نوع اول، تورهای مسافرتی هستند که برای نوروز ۱۴۰۰ باید با نظارت وزارت میراث فرهنگی برگزار شوند. ۲⃣ نوع دوم، برخی از سفرها هستند که باید در سامانه میراث [...]

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹