تعیین سود ۱۱۹۹ ریالی هر سهم “فملی”

در مجمع عمومی به تصویب رسید؛ تعیین سود ۱۱۹۹ ریالی هر سهم “فملی” مس مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران تقسیم مبلغ یک هزار و ۱۹۹ ریال سود خالص هر سهم و ۲۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، […]

پنج شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۹