برنامه ضمن خدمت (آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی)

برنامه ضمن خدمت (آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی)

اطلاعیه ظرفیت جدید به کلاس های دوره آموزشی ضمن خدمت الکترونیکی: ” آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن کریم” با کد دوره ۹۹۵۰۶۴۳۰ به مدت ” ۱۲ ساعت افزوده شد جهت ثبت نام به سامانه ضمن خدمت مراجعه نمایید   Ltms.medu.ir  برنامه ضمن خدمت فرهنگیان آموزش سبک زندگی  

دانلود ۲هزار سوال پایانی ضمن خدمت مراقبت جسمانی

دانلود ۲هزار سوال پایانی ضمن خدمت مراقبت جسمانی

دانلود ۲هزار سوال پایانی ضمن خدمت مراقبت جسمانی پایانی اطلاعیه از امروز ۱۸ آذر  تا ۱۹ آذر  آخرین مهلت شرکت در آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی و عاطفی و روانشناختی دانش آموزان می باشد ضمنا برای دانلود ۲هزار سوال پایانی ضمن خدمت مراقبت جسمانی  اینجا کلیک کنید