جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 16 دی 99

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 23 اسفندماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 23 اسفندماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 23 اسفندماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ اخلاق [...]

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 16 دی 99

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه اول اسفندماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه اول اسفند برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه اول اسفندماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠ نقاشی [...]

جمعه ۰۱ اسفند ۱۳۹۹

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 24 بهمن

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 24 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 24 بهمن ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠ صفحه [...]

پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول دروس مدرسه تلویزیونی 5شنبه 23 بهمن ماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی 5شنبه 23 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی 5شنبه 23 بهمن ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ ارتباط [...]

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 18 بهمن ماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 18 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 18 بهمن ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ ارتباط [...]

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹

، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دو شنبه 13 بهمن 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 دانش فنی پایه – پایه 10- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه  فنی و حرفه ای ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی تخصصی-رشته تاسیسات […]

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۱۰ بهمن‌ ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۱۰ بهمن‌ ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه 10 بهمن 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8 فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 اسکلت سازی – رشته ساختمان – پایه 11-شاخه فنی و حرفه [...]

جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ مهارت شناختی – پایه ۱۲- رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه [...]

یکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۳ بهمن ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۳ بهمن ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۳بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ آرایه ها در php- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنی – پایه ۱۲ [...]

جمعه ۰۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه اول بهمن ۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ۱ بهمن جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه اول بهمن ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸  تا ۸٫۳۰ مهارت شناختی [...]

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه ۴ و قرآن، روز سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ شبکه آموزش […]

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
یکی از فعالیت‌های سازمان بوده است. تکلیف امتحانات دانش‌آموزان مبتلا به کرونا چیست؟

برنامه‌های آموزش و پرورش که در سال ۱۴۰۰ بدون بودجه ماندند

برنامه‌های آموزش و پرورش که در سال ۱۴۰۰ بدون بودجه ماندند پرداخت حقوق و مزایا بیشترین وزن بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است و عرصه‌ای برای کیفیت‌بخشی باقی نمانده است از سوی دیگر برنامه‌هایی توسعه آموزش مجازی، رتبه‌بندی و… بودجه‌ای ندارند. به [...]

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۵ دی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ استاندارد نقشه کشی -رشته معماری داخلی و نقشه کشی ساختمان -پایه ۱۱ و ۱۲-شاخه کاردانش ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی- رشته [...]

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 16 دی 99

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دانش ‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دانش ‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی آموزتلویزیونی دروس دانش آموزان ( مدرسه تلویزیونی) برای روز چهار شنبه ۲۴ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ حسابداری [...]

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹
جدول زمانی آموزش جدول زمانی آموزش

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۳ دی جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران ویژه دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی [...]

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۱۸ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ حسابداری صنعتی – پایه ۱۲ – رشته حسابداری -شاخه کاردانش ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه -رشته [...]

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
جدول زمانی آموزش جدول زمانی آموزش

دول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۲۱ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۲۱ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه ۲۱ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ [...]

شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۲۰ دی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۲۰ دی جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۰ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز شنبه ۲۰ دی ۹۹ اعلام شد‌. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی [...]

جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹
برنامه جدول آموزش

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۹ دی ماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۹ دی ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۹ دی ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠ تهیه و [...]

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان چهارشنبه ۱۷ دی جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز چهار شنبه ۱۷ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش [...]

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 16 دی 99

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه ۱۴ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه ۱۴ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ معماری داخلی -رشته نقشه کشی [...]

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۱۲ دی ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان جمعه ۱۲ دی جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۱۲ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز جمعه ۱۲ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی [...]

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

جدول دروس مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۱۱ دی ماه برای دانش‌آموزان

جدول دروس مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۱۱ دی ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش و قرآن اعلام شد.   جدول دروس مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۱۱ دی ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ شیوه طراحی [...]

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹
جدول زمانی آموزش جدول زمانی آموزش

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۹ دی ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز‌ سه‌شنبه ۹ دی ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۹ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ زبان بصری – پایه ۱۰- [...]

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۸ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۸ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۸ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا [...]

یکشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یک شنبه ۷ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی به دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۷ دی ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یک شنبه ۷ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ دانش فنی پایه-رشته تاسیسات [...]

یکشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۵ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان جمعه ۵ دی جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۵ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۵ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی [...]

جمعه ۰۵ دی ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۳۰ آذر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۳۰ آذر جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یک شنبه ۳۰ آذر ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس [...]

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

جدول زمانی امواج تلویزیونی و دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۹ آذر ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی امواج تلویزیونی و دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۹ آذر ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۹ آذر ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ [...]

جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان پنجشنبه ۲۷ آذر جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس [...]

پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹