شرایط عمومی سرباز معلم 1400

شرایط عمومی سرباز معلم 1400 : ➖ دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس(با اولویت فوق لیسانس) در رشته های مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل ➖ فقط متقاضیان دارای برگه اعزام4/1_5/1_6/1 مجاز به ثبت نام می‌باشند. ➖ افراد دارای کسر خدمت، غیبت و افرادی که بخشی از خدمت خود را انجام [...]

پنج شنبه ۰۵ فروردین ۱۴۰۰