شرح وظایف کارکنان اداری

شرح وظایف کارکنان اداری

  آموزگار و دبیر اینجا کلیک کنید فرمت zip   استثنایی   سمپاد فنی و حرفه ای و کاردانش شبانه روزی درجه بندی پستهای سازمانی آموزشگاهها   کارکنان واحد آموزشی مجتمع آموزشی ورزشی   مدیران مدارس دبستان ، راهنمایی و دبیرستان

دوشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۴