واگذاری سهام شستا به بازنشستگان منتفی شد

واگذاری سهام شستا به بازنشستگان منتفی شد دهقان کیا گفت: واگذاری ۲ درصد از سهام شستا به بازنشستگان تامین اجتماعی با مخالفت مواجه شده است و این اقدام منتفی شد. لی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران درباره آخرین اخبار از واگذاری سهام شستا به بازنشستگان [...]

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹