شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰

شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰

  شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰ به مناسب آغاز سال تحصیلی و با توجه به ادامه‌دار بودن شرایط کرونا در کشور صورت گرفت؛ ابلاغ شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ به مناسب آغاز سال تحصیلی و با توجه به ادامه‌دار بودن شرایط کرونا در کشور وزارت [...]

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹