شیوه نامه دانش اموزانی برای چاقی

شیوه نامه «کنترل وزن و چاقی دانش آموزان»

شیوه نامه «کنترل وزن و چاقی دانش آموزان»   از سوی وزیر آموزش‌وپرورش صورت گرفت؛ ابلاغ دستورالعمل پروژه «کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال و سالم»   وزیر آموزش‌وپرورش دستورالعمل پروژه «کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال و [...]

دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹