بازخوردهای جلسه چهارم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند

بازخوردهای جلسه چهارم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده

سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
بازخورد جلسه سوم ضمکن خدمت  شیوه های تربیت فرزند در خانواده

بازخورد جلسه سوم ضمکن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده

باز خوردهای جلسه سوم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده                   بازخورد کلی جلسات            برای هر اقدام تربیتی نیاز به شناخت خصوصیات مرتبط با آنها را داریم -نمی توان قواعد تربیتی را تدوین کرد -هر اقدام و روش تربیتی باید متناسب با اوضاع و [...]

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
اطلاعیه جدید ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

اطلاعیه جدید ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

همکاران محترم با سلام و احترام به اطلاع می رساند به دلیل اهمیت موضوع تربیت فرزند درخانواده با محوریت آموزش و پرورش طی هماهنگی صورت گرفته انجمن اولیا و مربیان با مرکز نیروی انسانی این دوره آموزشی جهت ارایه به خانواده نیز برنامه ریزی گردیده است که مدیران مدارس می توانند این [...]

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

برنامه ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزنددرآموزش وپرورش

  شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش     بارم بندی نمره پایانی: -آزمون اول: ۲ نمره -آزمون دوم: ۲ نمره – آزمون سوم: ۲ نمره – آزمون چهارم: ۲ نمره – نمره تکلیف : ۲ نمره -فعالیت دوره: ۸ نمره(هر ۲۱۶ امتیاز ۱ نمره) -شاخص [...]

پنج شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۷