بازنشسته چطوری زودتر از همه بازنشسته بشیم

چگونه می توان زودتر از موعد بازنشسته شد؟ انواع بازنشستگی پیش از موعد

چگونه می توان زودتر از موعد بازنشسته شد؟ بخوانید . کارگزین خبر بازنشستگی یکی از حقوقی است که هر فردی می‌تواند آن را داشته باشد، اما برای برخورداری از این حقوق باید فرد شرایطی همچون سابقه کار کافی، سالخوردگی، جانبازی و برخی دیگر از شرایط مورد نیاز را داشته باشد بازنشستگی [...]

چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
همه چیز درباره صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، کدامشان بهتر است؟

تفاوت تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری؟

تفاوت تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری؟ ? تامین اجتماعی یا خدمات درمانی؟ ?یقینا نمی توان پاسخ قاطعی به پرسش فوق داد اما می توان تفاوت های دو صندوق را در دریافت ها و پرداخت ها وتوان مالی صندوق ها بیان نمود.مهم ترین نکته این است که در حال حاضربرخی از بزرگترین کمپانی ها [...]

یکشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۰