صندوق ذخیره فرهنگیان مطالبات خود را از منابع دولتی دریافت کند

نحوه واگذاری دارایی صندوق ذخیره فرهنگیان به شاغل و بازنشسته

جزییات نحوه واگذاری دارایی صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای شاغل و بازنشسته مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان: ?در سال آینده سه هلدینگ اصلی موسسه یعنی پتروفرهنگ، ساختمانی معلم و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان در گروه مالی را وارد بورس خواهیم کرد. ۹۹ درصد دارایی‌های صندوق ذخیره در این [...]

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹