ارتقای طبقه شغلی فرهنگیان « دیپلمه »( خبر افزایش حقوق)

ارتقای طبقه شغلی فرهنگیان « دیپلمه »( خبر افزایش حقوق)

ارتقای طبقه شغلی فرهنگیان « دیپلمه »( خبر افزایش حقوق) ارتقای طبقه شغلی فرهنگیان « دیپلمه » سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، روند ارتقای طبقه شغلی کارکنان دارای مدرک تحصیلی «دیپلم» با در نظر گرفتن سوابق تجربی را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، سعید [...]

پنج شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

طبقه شغلی کارمندان براساس مدرک تحصیلی و شرایط و ضوابط ارتقا طبقه شغلی

طبقه شغلی کارمندان براساس مدرک تحصیلی و شرایط و ضوابط ارتقا طبقه شغلی بر اساس مدرک تحصیلی. رعایت موارد زیر در ارتقا طبقه شغلی ضروری می باشد. ۱- فاصله بین دو طبقه شغلی در هر شرایط نمی تواند از ۲ سال کمتر باشد. ۲- باید حداقل نصف سابقه مورد نیاز برای ارتقا طبقه شغلی سابقه […]

پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰