طبقه جدول طبقه فرهنگیان

نکات جدید درباره محاسبه حق شغل وطبقه شغلی احکام کارگزینی فرهنگیان

  حق شغل و طبقه شغلی : حق شغل بر اساس رتبه و طبقه مشخص میشه همکارانی که طبقه و رتبه اشان درست باشه قطعا حق شغلشان درست است نگران نباشید این مورد را سیستم بدرستی محاسبه میکند توجه: امتیاز حق شغل با تعلق گرفتن طبقه یا رتبه تغییر میکند تا زمانی که طبقه و […]

جمعه ۰۴ بهمن ۱۳۹۸