غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ کدام یک صحیح می باشد

غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ کدام یک صحیح می باشد

غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» نوشته ابوالحسن نجفی:   اَلَم/ عَلَم این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. اَلَم به معنای «درد و رنج» یا «دردمندی و رنجوری» است، اما عَلَم به چند معناست که در این میان، سه معنا رایج‌تر است: یکی به [...]

جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰