بازگشت معلمان اعزام به خارج

بازگشت معلمان اعزام به خارج

بازگشت معلمان اعزام به خارج  ارز بگیر به کشور به علت افزایش قیمت دلار رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از کاهش معلمان اعزامی به خارج از کشور در پی گرانی دلار خبر

.