لیست مناطق جنگی در دفاع مقدس
جدول لیست مناطق جنگی در دفاع مقدس

بازنشستگان «مناطق عملیاتی» منتظر صدور احکام تاکی باشند

بازنشستگان «مناطق عملیاتی» منتظر صدور احکام تاکی باشند به تازگی موانع حقوقی شمول عام بودن قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم برداشته شده تا تفاوتی میان شاغلان و بازنشستگان مناطق عملیاتی در کار نباشد اما منابعی برای اجرای آن اختصاص نیافته است. بازنشستگان شاغل در [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت