معلم نمونه

ساعت تدریس بازنشستگان افزایش می‌یابد

شیوه نامه انتخاب معلم نمونه سال تحصیلی ۱۴۰۰_۹۹

شیوه نامه انتخاب معلم نمونه حداقل سقف امتیاز مورد نظر جهت شرکت در فرآیند ۴۵۵ امتیاز می باشد. لذا چنانچه امتیاز متقاضی به حد نصاب نرسید (امتیاز کمتر از ۴۵۵ می باشد) نیازی به تکمیل نمودن فرم الکترونیکی و ارائه مدارک نبوده و همکار متقاضی را فقط به عنوان معلم شاخص آموزشگاه طی یک [...]

قابل توجه فرهنگیان:شرایط انتخاب معلم نمونه اعلام شد

مشمولین و شرایط شرکت در انتخاب معلم نمونه     ١- تمامی فرهنگیان رسمی ، پیمانی، آزمایشی و حق التدریس شاغل در واحدهای آموزشی، تربیتی اعم از دولتی ، غیردولتی و مدارس خاص در هریک از دوره های تحصیلی ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم ۲- نمره ارزشیابی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ [...]

پشتیبانی سایت