نق

دانلود pdfبخشنامه جدید+متن نقل انتقالات فرهنگیان۹۷/۹۸

     متن بخشنامه + فرم‌های مربوط نقل انتقالات     بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان (شاغل در واحدهای آموزشی) در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از طریق سامانه enteghal.medu.ir (بخشنامه شماره ۷/۷۱۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش)   اداره کل آموزش و پرورش استان [...]

پشتیبانی سایت