واریز حقوق بازنشستگان
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر نمی‌کند

زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری خرداد ۱۴۰۰

زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری خرداد ۱۴۰۰ باز هم طبق معمول مسولین در پرداخت حقوق خرداد ماه سال ۱۴۰۰ بازنشستگان کشوری بدقولی کردند باز هم طبق معمول مسولین در پرداخت حقوق خرداد ماه سال ۱۴۰۰ بازنشستگان کشوری بدقولی کردند.طبق پیگیری های انجام شده ، باز هم توسط مسولین قول [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت