وام بلاعوض
آیا مراکز بهداشت وام بلاعوض می‌دهند؟ ماجرا چیست؟

آیا مراکز بهداشت وام بلاعوض می‌دهند؟ ماجرا چیست؟

آیا مراکز بهداشت وام بلاعوض می‌دهند؟ ماجرا چیست؟ یک هفته است برخی از مخاطبان می‌گویند پیامک و تماس‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر واریز یارانه بلاعوض یک میلیون تومانی به کودکان زیر پنج سال. برخی می‌گویند این پیامک از شماره ناشناس ارسال شده، برخی می‌گویند از مرکز بهداشت شهر [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت