وام فرهنگیان درسال۱۴۰۰

پرداخت ۳۴۰ میلیون تومان وام به فرهنگیان در سال جدید۱۴۰۰

پرداخت ۳۴۰ میلیون تومان وام به فرهنگیان در سال جدید مدیرکل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش از پرداخت سه وام به فرهنگیان درسال جدید خبر داد و گفت: فرهنگیان می‌توانند از دو وام ۲۰۰ میلیون تومانی کمک خرید مسکن و ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا در سال جدید استفاده کنند. گودرز کریمی فر [...]

پشتیبانی سایت