وام مستاجران
سامانه اصلی ثبت نام وام ودیعه  مسکن مستاجران

ورودبه سامانه اصلی ثبت نام وام ودیعه  مسکن مستاجران tem.mrud.ir

ورودبه سامانه اصلی ثبت نام وام ودیعه  مسکن مستاجران tem.mrud.ir   وام ودیعه مسکن چه زمانی پرداخت می‌شود؟ گفتنی است، متقاضیان دریافت این تسهیلات ابتدا از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام اولیه می‌کنند و سپس در زمان‌بندی اعلامی می‌بایست در سامانه وزارت راه و [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت