وام نظام مهندسی

ثبت نام دریافت وام ۶۰ میلیونی نظام مهندسی + لینک ثبت‌نام

نحوه دریافت وام ۶۰ میلیونی نظام مهندسی / چه کسانی مشمول وام می‌شوند + لینک ثبت‌نام   بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم میرساند از روز پنج شنبه ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ تا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ از طریق سایت سازمان بخش معاونت توسعه سرمایه مهندسی ، رفاه، وام ، [...]

پشتیبانی سایت