ورود به سامانه رتبه بندی فرهنگیان
سامانه رتبه بندی فرهنگیان

ورود به سامانه رتبه بندی فرهنگیان

ورود به سایت سامانه رتبه بندی معلمان  معلمان اینجا کلیک کنید   جدول زمانبندی ورود معلمان به سامانه رتبه بندی براساس رقم آخر کد ملی (۰) ۲۶ مرداد ماه تا ۲۹ مرداد ماه = رقم کد ملی آخر آن صفر 🔹(۱) ۲۹ مرداد ماه تا ۳۱ مرداد ماه = رقم کد ملی آخر  آن ۱ […]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت