ورود به سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی

ورود به سایت منادا دانشگاه آزاد اسلامی monada.iau.ir, سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد (منادا) کلیک کنید

ورود به سایت منادا دانشگاه آزاد اسلامی monada.iau.ir, سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد (منادا)

ورود به سایت منادا دانشگاه آزاد اسلامی monada.iau.ir, سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد (منادا) کلیک کنید شماره دانشجویی را وارد نمایید نحوه ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ به منظور ثبت درخواست خود مبنی بر انتقال به سایر واحدهای دانشگاه آزاد، می بایست ابتدا به [...]

پشتیبانی سایت