و
چرا کمک هزینه ازدواج و فوت به فرهنگیان پرداخت نمی‌شود؟

چرا کمک هزینه ازدواج و فوت به فرهنگیان پرداخت نمی‌شود؟

ازتسنیم بپرسید: چرا کمک هزینه ازدواج و فوت به فرهنگیان پرداخت نمی‌شود؟ فرهنگیان در بخش” #از_تسنیم_بپرسید” پیگیر پرداخت بخشی از دیون خود از جمله کمک هزینه ازدواج و فوت و مرخصی مناطق محروم هستند، در این گزارش به این سوالات آنها پاسخ داده‌ایم. به گزارش خبرنگار [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت