پاداش فرهنگیان

پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا مهر ماه۹۹ پرداخت می‌شود

پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا مهر ماه۹۹ پرداخت می‌شود نوبخت با اشاره به اینکه امسال بودجه آموزش و پرورش تا ۱۱۰ درصد تخصیص می یابد، گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته تا مهر ماه پرداخت می شود. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در اولین برنامه گفتگو بر [...]

اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت معلمان از طریق فروش اموال گردد. باید۳۲درصدمدارس بفروشیم

اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت را با فروش اموال بپردازیم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم! معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مشکل جدی کمبود معلم گفت: اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت معلمان را با فروش اموال تأمین کنیم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم! علی الهیار ترکمن در نشست معاون [...]

تکلیف برای روشن کردن وضعیت نیروهای اداری و آموزشی

امکان پرداخت پاداش پایان سال فرهنگیان بازنشسته سال ۹۸ در اوایل سال۹۹

 امکان پرداخت پاداش پایان سال فرهنگیان بازنشسته سال ۹۸ در اوایل سال۹۹احتمال پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۸ در اوایل سال آینده   معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از احتمال پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۸ در اوایل سال [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت