دریافت-کارت-ورود-به-جلسه-آزمون-آموزشیا

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی قبل از سال ۱۳۹۲ 🔹امکان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی فعال شد.   ⏱زمان برگزاری [...]

پشتیبانی سایت