#کاردانو
ارز کاردانو

آیا ارز کاردانو ADA تا ۶۰ درصد ریزش خواهد کرد

آیا ارز کاردانو ADA تا ۶۰ درصد ریزش خواهد کرد کاردانو پس از ارتقاء حیاتی در اواسط ماه ژوئیه نزدیک به کسب عنوان یک پلت فرم قراردادهای هوشمند کامل است . بنیانگذار پروژه چارلز هاسکینسون تأیید کرد که آنها اخیراً فروش بیش از ۱۰ میلیون دلار توکن غیر قابل تعویض را در دفتر کل خود [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت