گزارش اخبار بورس

خلاصه گزارش بازار بورس 18 اذرماه 1399

خلاصه گزارش بازار بورس ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹

خلاصه گزارش بازار بورس ۱۸ اذرماه ۱۳۹۹ امروز شاخص کل با افت ۵ . ۵ هزار واحد روبرو بود البته میزان افت بیش از این مقدار بود که به الطف باز شدن #فملی که منجر به تاثیر مثبت ۱۰ هزار واحدی بر بازار شد . افت نسبتا بالا بازار کمتر محسوس شد البته شایان ذکر […]

پشتیبانی سایت