یارانه پدارانه
یارانه پدرانه

جزئیات یارانه ۴۵۰ هزارتومانی و یارانه پدرانه /مشمولان چه کسانی هستند؟

جزئیات یارانه ۴۵۰ هزارتومانی و یارانه پدرانه /مشمولان چه کسانی هستند؟</stron چند سناریو برای افزایش یارانه‌های در دولت رئیسی مطرح است که به احتمال زیاد یکی از آنها در ماه‌های آینده اجرایی می‌شود. کدام سناریو قوی‌تر است؟ چند سناریو برای افزایش یارانه‌ها یا تغییر آن در دولت [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت